TP-TEATERN S1 SV

Interaktiv Form-

Teater

Ett scenario skapas av publiken utifrån fyra stolpar.

 

IFT, ett kulturpedagogiskt verktyg i syfte att nå åskådarens kunskapsbas. Kärnan är att åskådaren blir aktiv som producent istället för passiv som konsument.

Interaktiv Design-Teater

Ett manus författas tillsammans och utifrån arrangörens önskemål.

 

IDT, du som arrangör bestämmer ämne. Du är delaktig under hela processen, är bollplanket, har kunskapen och erfarenheten inom ämnet.

Ring så berättar vi mer.

Lärare, socialarbetare och psykologer från Spanien, Grekland, Frankrike och England fick under en veckas tid lära sig grunderna i våra KulturPedagogiska Teaterverktyg,

IFT, IDT & ISW.

TP-Teaterns verksamheter

Vi har i över två decennium arbetat med teater - och även om teatern är vår grund så har den lett oss in till nya utbildningsverktyg och arbetsområden. Nedan följer ett par av dem.

Utbildningar

 • Interaktiv Designteater
 • Interaktiv Formteater
 • Interaktiv Script Writing
 • Kulturpedagogisk personalutbildning
 • Workshops

 

Föreställningar

 • Forumteater/spel
 • Konferenser
 • Seminarier
 • Interaktiv Designteater
 • Interaktiv Formteater
 • Språkinlärning med teater
 • Barnteater
 • Skolserier

Film och övrigt

 • Video-dokumentation
 • EU-samarbeten
 • Utvärderingsprojekt
 • Föreläsningar om mobbing
 • Anti-mobbingprojekt

Nyheter

2017- 2018

 

Ett Erasmus + Projekt som arbetar för att göra det lättare för personer med diagnosen Autism att komma in på arbetsmarknaden.

 

Okt 17: Madrid, Spanien

Maj 18: Sofia, Bulgarien

Nov 18: Cardiff, England

Sep 19: Rom, Italien

 

IFT - Mars-Juni 2017

Projekt:

Är kärleken fri?

Lövgärdesskolan- 7-9

Bergumskolan 7-9

 

IFT - HT- 2017

Föreställningar för 7-8-9-åringar om respekt

jämställdhet & språkbruk.

 

TRAIL - 2015-2017

 

Ett Erasmus+-projekt om autism

Dec 15: Lille, Frankrike

Maj 16: London, England

Sept 16: Barcelona, Spanien

Okt 16: Göteborg, träningskurs, Sverige

Jan 17: Stockholm, Sverige

Maj 17: Aten, Grekland

Nov 17: Lyon, Frankrike

 

 

Historik

Europeiska-Projekt

 

TRÄNINGSKURSER - 2016

Utbildning i TP-Teaterns

Kulturpedagogiska verktyg:

IFT, IDT & ISW

Jan 16: Stockholm, Sverige

Aug 16: Barcelona, Spanien

 

IESEC - 2014-2016

Ett Erasmus+-projekt om vårdgivare och vårdtagare

Maj 16: Larissa, Grekland

 

CAPWIN - 2013-2015

Ett Leonardo Da Vinci-projekt om skolavhopp.

Dec 15: Slutkonferens, Lyon, Frankrike

 

KAFE - 2012-2014

Ett Grundtvig-projekt om sociala kulturutbyten

 

ATTEMPT - 2010-2012

Ett Daphne-projekt om mobbning

 

THEA - 2008-2010

Ett Grundtvig-projekt. Hur använder vi våra teaterverktyg i språkutbildning för utlandsfödda